Contactgegevens personen

Inhuur personeel en advies

Secretariaat
Telefoon 06-28558208
Email: info@synchroon.info

M
evrouw H. ter Braak, directeur bedrijfsvoering
Telefoon 06-53947465
Email: h.terbraak@synchroon.info  

De Heer A.M.G.M.F. Hoevenaars, medisch directeur
Telefoon 0413-262367 
Email: amgmf.hoevenaars@home.nl

Mevrouw M. Luiken, secretaresse
Email: m.luiken@synchroon.info

Mevrouw D. van den Broek
Email: d.vandenbroek@synchroon.info

De Heer F. van Summeren, programmaleider eHealth, is te benaderen voor vragen over KIS, e-Vita, E-Health
Telefoon 06-46618466
Email: kis@synchroon.info

Mevrouw A. Clement, programmaleider GGZ en ouderenzorg, is te benaderen voor vragen over GGZ-zorg en ouderenzorg.
Telefoon 06-39445566
Email: a.clement@synchroon.info

Mevrouw M van den Broek, medewerker kwaliteit, is te benaderen voor vragen over kwaliteitsbeleid chronische zorg, VIM-KIM, leefstijlactiviteiten, scholingsaanbod en thema’s als positieve gezondheid, persoonsgerichte zorg en zelfmanagement.
Telefoon: 06-22341845
Email: m.vandenbroek@synchroon.info

Mevrouw S. Kester, extern adviseur Eerstelijns Servicepunt, is te benaderen voor vragen over project ToekomstBestendige HuisartsenZorg.
Email: s.kester@eerstelijnsservicepunt.nl
 

Kaderartsen

mevrouw M. Becht M.
Telefoon: 0412-631123
Email: iemhof@hetnet.nl
mevrouw H.M. van Doornick
Telefoon: 0413-292922
Email: h.vandoorninck@synchroon.info

de heer A.M.G.M.F. Hoevenaars
Telefoon: 0413-262367
Email: amgmf.hoevenaars@home.nl

mevrouw M. Kranen
Telefoon: 040-7116810
Email: m.kranen@sge.nl

de heer M. Rubens
Telefoon: 073-5479593
Email: m.rubens@synchroon.info  
de heer K.W.F. Tersmette K.W.F.
Telefoon: 0413-472530
Email: ktersmette@ezorg.nl
mevrouw K.F.J. van Veen - Jans
Telefoon: 0413-271251
Email: karin.v.veen@kpnmail.nl

de heer R.A.M. Besselink
Telefoon: 0486-411321
Email: r.besselink@ezorg.nl
De heer G.J. van Holten
Telefoon: 0412-624659
Email: gj.vanholten@gmail.com
mevrouw P. Moazzeni
Telefoon: 073-5492339
Email: pmoazzeni@poolster.info  
de heer S.E.M. Konijnenberg
Telefoon: 073-5474640
Email: praktijk@dokterkonijnenberg.nl


Werkgroepen

Voorzitter mevrouw M van den Broek
Telefoon: 06-22341845
Email: m.vandenbroek@synchroon.info
Voorzitter mevrouw H.M. van Doornick
Telefoon: 0413-292922
Email: h.vandoorninck@synchroon.info
Voorzitter de heer M. Rubens
Telefoon: 073-5479593
Email: m.rubens@synchroon.info
Voorzitter mevrouw A. Clement
Telefoon 06-39445566
Email: a.clement@synchroon.info
Voorzitter mevrouw A. Clement
Telefoon 06-39445566
Email: a.clement@synchroon.info
Voorzitter de Heer F. van Summeren
Telefoon 06-46618466
Email: kis@synchroon.info
Voorzitter de heer A.M.G.M.F. Hoevenaars
Telefoon: 0413-262367
Email: amgmf.hoevenaars@home.nl