Organisatiestructuur

Alle huisartsen in de regio Oss-Uden-Meierijstad hebben zich aangesloten bij het samenwerkingsverband Synchroon.
 
Zorggroep Synchroon regisseert en faciliteert (chronische) zorg in de regio Oss-Uden-Meierijstad. De huisartsen zetten zich in om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Van goede kwaliteit, efficiënt georganiseerd en dichtbij huis.
 
De totale zorg is voor een aantal ziekte uitgewerkt in een regionaal zorgprogramma, daarnaast worden er over veel ziekte samenwerkingsafspraken gemaakt met specialisten van Bernhoven en andere zorg professionals. Alle onderzoekers en zorgverleners die bij de zorg betrokken zijn, werken hieraan mee.
 
Zorggroep Synchroon is geen zorginstelling. De patiëntenzorg vindt plaats in en vanuit de individuele huisartsenpraktijken.

 De Raad van Commissarissen van Zorggroep Synchroon bestaat uit de volgende drie personen:
  • Dhr. L. Kliphuis, voorzitter
  • Dhr. S.W. Rouwhorst, algemeen lid
  • Mw. R. van Zanten, algemeen lid

Zorggroep Synchroon heeft een bestuur bestaande uit drie huisartsen, te weten:
  • Dhr. A.M.G.M.F. Hoevenaars, voorzitter
  • Dhr. P.J. van Tiel, algemeen lid
  • Mw. F. Zegers, algemeen lid

Zorggroep Synchroon heeft een directie bestaande uit 2 personen, te weten:
  • Dhr. M. Rubens, medisch directeur
  • Mw. J. Wolffenbuttel, directeur bedrijfsvoering